Staviame budúcnosť

profesionálny individuálny prístup

  • kvalitne prevedené práce

  • realizácia diela na "kľúč"

  • dozorovanie stavieb

  • cenové kalkulácie

  • technické poradenstvo

Služby


  • Realizácia polyfunkčných objektov, rodinných domov, bytových domov

  • Výkon stavbyvedúceho a stavebného dozora

  • Zabezpečenie projektových dokumentácií a ich zmien