Prístavba hotela Kaskády, Sliač

Prestavba predajne K.R.T., Banská Bystrica

Rodinné domy Veľká Lúka

Rekonštrukcia liečebného domu FATRA

Bytový dom PARK