Bowling-dvojdráhový LTK, Sklené Teplice

Polyfunkčný dom, Dolná ulica, Banská Bystrica

Rodinné domy, Podlavice

RD Styl 2, Pršianska terasa

Tenisové kurty PM PLUS, Banská Bystrica

Tenisová hala PM PLUS, Banská Bystrica

Clubhouse Hron, Sliač